www.hovantaxaties.nl

  

                                                        

BOUWKUNDIG ADVIES

Naast taxaties verrichten wij bouwkundige inspecties van uw aan te kopen woning. Geen bouwtechno-keuring, maar samen met kopers een visuele inspectie, zoals o.a.

 

Buiten de woning

 • verzakkingen in bestrating
 • controle / scheurvorming / voeg- en metselwerk
 • buitenkozijnen / houtrot / schilderwerk / openstaande houtverbingen
 • vocht / condens tussen dubbelglas
 • loszittende of niet goed aaneengesloten dakpannen
 • loodloketten bij dakaansluiting

Binnen de woning

 • schilderwerk
 • conditie plafonds / wandafwerkingen
 • toilet / controle stortbak
 • badkamer / controle wand- en vloertegel / vochtplekken plafond
 • controle binnenzijde dakbeschot op lekkages
 • controle aanlopen van deur tegen kozijn

 

Deze visuele inspectie, welke u mondeling wordt toegelicht, duurt ca. een uur. De kosten bedragen € 165,00 exclusief BTW.

 

 

HOVAN TAXATIES     email: info@hovantaxaties.nl